Kerstboom Dam
In Amsterdam is op de Dam een kerstboom geplaatst. Er zijn mensen die vindendat dit pas na 6 december mag gebeuren om op deze wijze ruimte te geven aan Sinterklaas. 
Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Wachten tot 6 december 84
Mag nu ook al 15
Weet niet/geen antwoord 1