Probleemwijken Rotterdam
In Rotterdam is het Gemeentebestuur met een plan gekomen om de problemen in bepaalde wijken aan te pakken met als titel “op weg naar een stad in balans”. Er zijn maatregelen aangekondigd om de sociale binding in achterstandwijken te doen vergroten. 
Denkt u dat er maatregelen van de overheid mogelijk zijn om de sociale binding te doen verbeteren?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 19
Weet niet/geen antwoord 13
Wie is er volgens u de belangrijkste oorzaak van het feit dat er in bepaalde wijken de problemen groot zijn?  
in procenten van Allen
De politiek 32
De politie 1
De mensen zelf 55
Niemand zoiets gebeurt in alle grote steden 10
Weet niet/geen antwoord 1
Een van de maatregelen is het niet toewijzen van woningen in Rotterdam aan mensendie minder dan 120% van het minimumloon verdienen. Vindt u dat een goed plan?  
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 47
Weet niet/geen antwoord 15
Als Rotterdam dit gaat doen zullen die mensen ergens anders moeten gaan wonen. Dus kleinere gemeenten zullen dan meer “kansarmen” moeten opvangen. Wilt u dat uw gemeente een beleid ontwikkelt om meer kansarmen te kunnen opvangen?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 43
Weet niet/geen antwoord 15