Straffen allochtonen
Minister Donner van Justitie heeft gezegd in een interview met het blad van Amnesty International in principe niet er op tegen te zijn om allochtone Nederlanders anders te straffen dan autochtone Nederlanders. Hij gaf als een voorbeeld dat bij de kleine overtredingen een ernstig gesprek op het politiebureau misschien bij Nederlandse jongetjes werkt maar dat sommige andere bevolkingsgroepen niet en dat ze dan beter een taakstraf kunnen krijgen. 
Bent u van allochtone- of autochtone afkomst?    
in procenten van Allen
Ik ben een allochtoon  5
Ik ben een autochtoon 92
Weet niet/geen antwoord 3
Bent u het over het algemeen eens met de uitspraak van Minister Donner dat wil zeggen vindt u dat de allochtonen anders gestraft moeten worden dan de autochtonen?       
in procenten van Allen
Ja 43
Nee 52
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u dat er meer criminaliteit veroorzaakt wordt door allochtone- of door autochtone Nederlanders?   
in procenten van Allen
Allochtonen veroorzaken meer criminaliteit 71
Autochtonen veroorzaken meer criminaliteit 5
Weet niet/geen antwoord 24
Volgens Minister Donner werken sommige straffen bij de autochtone jongeren wel enbij de allochtone jongeren niet. Bent u het met zijn uitspraak eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 25
Mee eens 42
Mee oneens 13
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 13
Wat is volgens u de reden dat sommige straffen voor de allochtone criminelen niet werken?  
in procenten van Allen
Vanwege een andere persoonlijkheid iedereen is anders 2
Vanwege een andere achtergrond verschillende cultuur 33
Vanwege een andere sociale omgeving de buurt en de ouders 19
Vanwege sociaal – culturele factoren zoals normen en waarden 38
Iets anders 2
Weet niet/geen antwoord 6
Denkt u dat anders straffen de criminaliteit van de allochtonen zou doen afnemen?  
in procenten van Allen
Ja 44
Nee 37
Weet niet/geen antwoord 20
En denkt u dat zwaarder straffen de criminaliteit van de allochtonen zou doen afnemen?      
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 30
Weet niet/geen antwoord 16
Wat denkt u dat de beste oplossing is voor de criminaliteit bij de allochtonen?      
in procenten van Allen
Allochtonen zwaarder straffen 22
Allochtonen anders straffen 17
Allochtone gemeenschap inschakelen om te helpen 32
Gewoon gelijk straffen allochtonen zijn niet anders dan autochtonen 24
Weet niet/geen antwoord 6
Stelling: Als er andere straffen voor allochtonen worden ingevoerd dan is hier sprake van een pure discriminatie.    
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 17
Mee eens 31
Mee oneens 26
Helemaal mee oneens 19
Weet niet/geen antwoord 6