Babysterfte
Gisteren is bekend geworden dat bij vergelijkend onderzoek onder alle Europese landen blijkt dat de babysterfte in Nederland de hoogste is van Europa. Namelijk bijna 2 keer zo veel als het gemiddelde. Hiervoor werden gisteren verschillende verklaringen gegeven. 
Welke daarvan zijn volgens u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk)   
in procenten van Allen
De gemiddelde leeftijd van de moeders is hier hoger 65
Er zijn hier meer allochtone moeders 35
Er wordt hier minder prenatale zorg gegeven (zoals echo’s) 32
Er wordt hier meer thuis bevallen dan elders 19
De kwaliteit van de medische zorg is hier minder dan elders 10
Weet niet/geen antwoord 10
Er zijn veel Westerse landen waar bevallingen altijd in het ziekenhuis plaatsvinden. In Nederland is dat niet zo. Zou u het beter vinden als de bevallingen altijd in het ziekenhuis plaats zouden vinden?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 63
Weet niet/geen antwoord 6
Er zijn veel Westerse landen waar vrouwen om de pijn bij een bevalling te verzachten injecties of lachgas krijgen toegediend. In Nederland wordt dat alleen in uitzonderingsgevallen gedaan. Vindt u dat een vrouw als ze dat wil bij de bevalling pijnstillende middelen zou moeten krijgen?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 14
Weet niet/geen antwoord 9
In Nederland worden blijkbaar minder echo’s uitgevoerd dan in de meeste andere Westerse landen. Onlangs is aangekondigd dat er verdere restricties moeten worden aangebracht. Vindt u dat een aanstaande moeder als ze meerdere malen een echo wil hebben dat ook vanuit het ziekenfonds/medische verzekering betaald moet krijgen?  
in procenten van Allen
Ja 53
Nee 40
Weet niet/geen antwoord 7
Een van de argumenten van de Nederlandse medische wereld om zeer terughoudend te zijn met pijnstillende middelen bij bevallingen is dat het beter is voor het kind. Dat we in Nederland op de eerste plaats staan met babysterfte lijktdie bewering niet te ondersteunen. Wat betekent dat volgens u?  
in procenten van Allen
De kennis van zaken in de medische zorg in Nederland is niet zo goed als vaak gezegd wordt 30
De medische zorg in Nederland wordt teveel door mannen beheerst 13
Iets anders 40
Weet niet/geen antwoord 16
Stel dat u of uw partner binnenkort een kind zouden krijgen en alle prenataal onderzoek is gratis. Zou u dan meerdere echo’s laten plaatsvinden om te zien of alles in orde is?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 27
Weet niet/geen antwoord 6
En als een vruchtwaterpunctie ook altijd gratis gedaan zou worden zou u dan een vruchtwaterpunctie laten uitvoeren?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 39
Weet niet/geen antwoord 15
Stel dat uit het onderzoek blijkt dat de foetus een forse afwijking heeft zou u dan een abortus laten uitvoeren?  
in procenten van Allen
Ja 51
Nee 16
Weet niet/geen antwoord 33
Denkt u als u alles overziet dat de algehele kwaliteit van de medische zorg in Nederland beter hetzelfde of slechter is dan in de meeste EU-landen?  
in procenten van Allen
Beter 14
Hetzelfde 59
Slechter 19
Weet niet/geen antwoord 8