Het Stabilitietspact
Gisteren is bekend gemaakt dat grote landen Europese landen als Frankrijk en Duitsland zich niet aan het Stabiliteitspact niet hoeven te houden. Ze hoeven dus hun begrotingstekorten niet onder de 3 procent van het nationaal inkomen te houden om de euro stabiel te houden en hoge rentes te voorkomen. 
Er zijn mensen die vinden dat na het in de ijskast zetten van het Stabiliteitspact Nederland weer terug zou moeten naar de gulden. Bent u daar voor of tegen?  
in procenten van Allen
Voor terugkeer van de gulden 50
Tegen de terugkeer van de gulden 42
Weet niet/geen antwoord 8
Zou u het op prijs stellen als er een referendum in Nederland wordt gehouden over de vraag of de Nederlander de gulden terug wil?     
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 38
Weet niet/geen antwoord 2
Indien er nu een referendum zou gehouden worden met als vraag of de gulden weer opnieuw moet worden ingesteld stemt u daar dan voor of tegen?  
in procenten van Allen
Voor 53
Tegen 44
Weet niet/geen antwoord 3