Fietsers
Een groot deel van de fietsers in Amsterdam hebben geen werkend voor- of achterlicht. Er is nu een uitgebreide campagne van de politie om overtreders te bekeuren met het doel dat men zich wel aan de regels gaat houden. 
Ergert u zich wel eens aan fietsers die niet met goede verlichting rijden?  
in procenten van Allen
Ja 89
Nee 10
Weet niet/geen antwoord 0
Vindt u het terecht dat de politie in Amsterdam extra aandacht aan dit onderwerp geeft?  
in procenten van Allen
Ja 87
Nee 12
Weet niet/geen antwoord 1
Er zijn mensen die zeggen dat de politie zich vooral moet richten op ernstige zaken en dat men teveel energie en tijd besteed aan kleine overtredingen. Anderen zeggen dat ook bij kleine overtredingen het erom gaat dat er grenzen gesteld worden. Wat is uw opvatting?  
in procenten van Allen
Politie moet zich vooral op ernstige zaken richten 18
Ook bij kleine overtredingen moeten er grenzen gesteld worden 82
Weet niet/geen antwoord 0