Verbouwing Stedelijk Museum
De verbouwing/uitbreiding van het Stedelijk Museum gaat 80 miljoen euro kosten in plaats van het oorspronkelijke bedrag van 50 miljoen euro. Omdat de gemeente Amsterdam niet voldoende geld beschikbaar ervoor heeft is er nueen voorstel vanuit de Tweede Kamer om 5 a 10 miljoen euro door het Rijk te laten betalen. 
Vindt u dat een goede beslissing of vindt u dat dit bedrag van de verbouwing aan een maximum van 50 miljoen euro moet binden?  
in procenten van Allen
Goede beslissing 19
Moet aan maximum van 50 miljoen worden gebonden 75
Weet niet/geen antwoord 6
De overheid is op allerlei terreinen aan het bezuinigen. Vindt u dat kunst bij bezuinigingen ontzien of zwaarder aangepakt moet worden?  
in procenten van Allen
Ontzien 16
Zwaarder aanpakken 44
Weet niet/geen antwoord 40