Stabiliteietspact
Gisteren heeft de Europese Unie gestemd over het Stabiliteitspact. Daar is uitgekomen dat de grote landen als Frankrijk en Duitsland zich aan dit pact niet hoeven te houden. 
Weet u wat het stabiliteitspact is?   
in procenten van Allen
Ja precies 28
Ja ongeveer 47
Nee 25
Weet niet/geen antwoord 0
Welke van de onderstaande beschrijvingen is volgens u de juiste voor dit stabiliteitspact?   
in procenten van Allen
Afspraken om de koers van de euro voor alle landen van de EU gelijk te houden 5
Afspraken om de rente in alle landen van de EU gelijk te houden 1
Afspraken om het begrotingstekort van de EU landen onder een bepaalde grens te houden 79
Afspraken om de BTW in de landen van de EU aan een maximum te binden 2
Weet niet/geen antwoord 13
Het stabiliteitspact schrijft voor dat EU-landen hun begrotingstekorten onderde 3 procent van het nationaal inkomen moeten houden om de euro stabiel te houden en hoge rentes te voorkomen. Op papier kunnen landen die deze regel overtreden een miljardenboete krijgen. Frankrijk en Duitsland houden zich niet aan dit pakt. Vindt u dat alle Europese landen zich aan het Stabiliteitspact moeten houden?   
in procenten van Allen
Ja 91
Nee 4
Weet niet/geen antwoord 5
Nederland houdt zich nu wel aan het Stabiliteitspact en Frankrijk en Duitsland niet. Vindt u dat Nederland zich dan ook niet aan het Stabiliteitspact moet houden dus het begrotingstekort boven de 3% laten oplopen?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 61
Weet niet/geen antwoord 5
Denkt u dat de grote Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland te veel macht hebben waardoor ze de regels van de Europese Unie kunnen negeren?     
in procenten van Allen
Ja ze hebben te veel macht 89
Nee ze hebben niet te veel macht 6
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat alle leden van de Europese Unie gelijke rechten moeten hebben wat betreft de besluitvorming binnen de Europese Unie?  
in procenten van Allen
Ja alle landen moeten dezelfde rechten hebben 83
Nee de grotere en meer machtige landen moeten meer rechten hebben 13
Weet niet/geen antwoord 4
Minister Zalm heeft zich zeer ingespannen om het stabiliteitspact intact te houden. Sommige zeggen dat hij dat beter niet had kunnen doen. Beoordeeld u de inspanningen van Zalm op dit punt per saldo als positief of negatief?  
in procenten van Allen
Positief 78
Negatief 12
Weet niet/geen antwoord 10