DNA-onderzoek
Het aanleveren door de politie van DNA-sporen aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) leidt tot een succesvolle aanpak van zogeheten veelplegers. Tot voor kort mocht DNA-onderzoek alleen worden gebruikt na zware misdrijven zoals zedendelicten. Volgend jaar komt er een nieuwe wet die het mogelijk maakt om onder dwang DNA af te nemen bij iedereen die veroordeeld is voorhet plegen van misdrijven waarop minstens vier jaar celstraf staat. Het gaat dan bijvoorbeeld om zeden- en geweldsmisdrijven maar ook om winkeldiefstal en fraude. Hoofdcommissaris Welten van Groningen vindt dat zodra iemand verdacht wordt van zo’n misdrijf zijn of haar DNA meteen moet worden afgenomen. Als de rechter diegene vrijspreekt moet het DNA worden vernietigd. Volgens advocaten is dit een verregaande inbreuk op de privacy van de verdachte. 
Vindt u dat het DNA pas mag worden afgenomen als iemand veroordeeld is of mag het al  als iemand verdacht is?   
in procenten van Allen
DNA afnemen na veroordeling 20
DNA afnemen direct na arrestatie 67
DNA alleen bij zeer zware misdrijven 12
Weet niet/geen antwoord 1
In Engeland wordt van elke verdachte dus ook bij lichte vergrijpen (dus waar zelfs minder dan 4 jaar celstraf opstaat) het DNA opgeslagen en bewaard. Vindt u dat dit in Nederland ook mogelijk zou moeten worden?  
in procenten van Allen
Ja 75
Nee 22
Weet niet/geen antwoord 3
Als u vorige vraag met ja beantwoordt hebt dan vindt u dat u uw DNA moet afstaan als u wordt verdacht van een licht vergrijp ook al wordt u daarna vrijgesproken door de rechter. Bent u nog steeds van mening dat in Nederland bij elke verdachte DNA afgenomen mag worden?  
in procenten van Allen die vinden dat bij lichte vergrijpen ook DNA opgeslagen moet worden
Ja 87
Nee 10
Weet niet/geen antwoord 3
Hoofdcommissaris Welten vindt dat als een verdachte wordt vrijgesproken het DNA moet worden vernietigd. Moet het DNA van iemand die niet is veroordeeld vernietigd worden. Of moet het bewaard blijven?  
in procenten van Allen
Het DNA moet vernietigd worden als iemand door de rechter wordt vrijgesproken 43
Het DNA moet bewaard blijven. Je weet immers maar nooit.… 53
Weet niet/geen antwoord 4
Om de misdaad te bestrijden zou men er ook voor kunnen kiezen om preventief van alle Nederlanders verplicht het DNA vast te leggen. Dit zou echter wel de privacy van de Nederlanders kunnen aantasten. Wat heeft uw voorkeur?  
in procenten van Allen
Van elke Nederlander verplicht het DNA vastleggen om de misdaad te bestrijden 52
De privacy van de Nederlanders in acht nemen en het DNA niet vastleggen 42
Weet niet/geen antwoord 6