EU-grondwet
Er is nu definitief besloten dat er een referendum zal komen over de invoering van de Grondwet voor de Europese Unie. Er wordt nogal gemengd over dit referendum gedacht. 
Als er gestemd gaat worden waar zullen de kiezers dan vooral hun stem over uitbrengen?       
in procenten van Allen
De voorliggende grondwet 14
Hoe het in het algemeen in de EU gaat 31
Over de euro 25
Over het kabinet 3
Over de politiek in z’n geheel 14
Weet niet/geen antwoord 13
Denkt u zelf te gaan stemmen?   
in procenten van Allen
Ja 81
Nee 10
Weet niet/geen antwoord 9
Vraag 3 ?  
in procenten van Allen die gaan stemmen
Voor 28
Tegen 39
Weet niet/geen antwoord 32