Stemmen
Minister de Graaf heeft een voorstel ingediend om in het vervolg bij Tweede Kamerverkiezingen twee stemmen te mogen uitbrengen. Een voor een lijst met landelijke kandidaten en een voor een lijst met regionale kandidaten. Anderen stellen voor om gewoon een stem uit te brengen maar meer belang te hechten aan voorkeurstemmen. 
Welke aanpak heeft uw voorkeur?  
in procenten van Allen
Twee stemmen uitbrengen 34
Meer belang aan voorkeurstemmen  51
Weet niet/geen antwoord 15