Grondwet EU
Men is van plan om tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2004 ook een referendum te houden over de grondwet voor de Europese Unie.
Bent u voor of tegen het houden van dit referendum?    
in procenten van Allen
Voor 71
Tegen 18
Weet niet/geen antwoord 11
En als dat referendum wordt gehouden wat gaat u dan doen?    
in procenten van Allen
Niet stemmen 9
Voor stemmen 28
Tegen stemmen 28
Weet niet/geen antwoord 36