Oorlog in irak
In maart 2003 vond de oorlog plaats in Irak. 
Als u nu alles overziet staat u dan achter de beslissing destijds van de VS om een oorlog tegen Irak te beginnen?       
in procenten van Allen
Ja 33
Nee 60
Weet niet/geen antwoord 6
Denkt u dat de meeste Irakezen op dit moment beter af zijn met de huidige situatie in Irak dan een jaar geleden toen Sadam Hussein nog de baas was?  
in procenten van Allen
Nu beter af 57
Beter af met Sadam Hussein 12
Weet niet/geen antwoord 31
Nederland heeft soldaten gestationeerd in het zuidelijke deel van Irak. Inmiddels zijn er Italiaanse militairen gedood niet ver van waar de Nederlanders zijn gelegerd. Vindt u dat de Nederlandse soldaten teruggeroepen moeten worden?        
in procenten van Allen
Ja 33
Nee 60
Weet niet/geen antwoord 7
Denkt u dat President Bush in november 2004 herkozen zal worden?  
in procenten van Allen
Ja 11
Nee 80
Weet niet/geen antwoord 9
Hoopt u dat President Bush in november 2004 herkozen zal worden?  
in procenten van Allen
Ja 5
Nee 86
Weet niet/geen antwoord 8