Opinie koningshuis
Premier Balkenende heeft vorige week de media opgeroepen voorzichtiger om te gaanmet het nadoen van leden van het koninklijk huis in satirische programma's. Hij noemde onder meer het Vara-programma Kopspijkers en de BNN-productie Egoland. Balkenende is bang dat de koningin en haar familie beschadigd raken door dergelijke programma's. 
Heeft de discussie over de satire en het koningshuis uw mening over het koningshuis veranderd?     
in procenten van Allen
Nee mijn mening blijft dezelfde 96
Ja mijn mening is nu positiever dan ervoor 2
Ja mijn mening is nu negatiever dan ervoor 2
Weet niet/geen antwoord 0
Hoe groot is uw waardering voor het koningshuis?  
in procenten van Allen 
Heel groot 11
Groot 39
Klein  28
Heel klein 15
Weet niet/geen antwoord 7
Welke Oranje spreektu het meest aan?       
in procenten van Allen
Koningin Beatrix 18
Prins Claus 28
Prins Willem-Alexander 5
Prinses Maxima 20
Prins Bernhard 12
Prinses Juliana 10
Weet niet/geen antwoord 7
En heeft de discussie over de satire en het koningshuis uw mening over Premier Balkenende veranderd?      
in procenten van Allen
Nee mijn mening blijft dezelfde 42
Ja mijn mening is nu positiever dan ervoor 8
Ja mijn mening is nu negatiever dan ervoor 49
Weet niet/geen antwoord 0
Hoe groot is uw waardering voor Premier Balkenende?  
in procenten van Allen 
Heel groot 4
Groot 20
Klein  24
Heel klein 48
Weet niet/geen antwoord 3