Nederlanders in Irak
Het volgende onderwerp. Bij een zware explosie bij het hoofdkwartier van de Italiaanse strijdkrachten in de Zuid-Iraakse stad Nasriye zijn zeker 18 Italiaanse soldaten gedood. Naar aanleiding van de aanslagen heeft luitenant-generaal van de Nederlandse troepen Swijgman een hogere alarmfase afgekondigd. Dat houdt onder meer in dat het aantal verplaatsingen wordt beperkt tot de hoogst noodzakelijke. Verder wordt vervoer dat niet dringend is uitgesteld. Van verdere maatregelen is volgens het ministerie van Defensie nog geen sprake. 
Heeft u vertrouwen in de  maatregelen die nu getroffen worden om de Nederlandse soldaten in Irak te beschermen?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 43
Weet niet/geen antwoord 9
Vindt u dat er meer gedaan moet worden om de Nederlandse soldaten in Irak te beschermen?   
in procenten van Allen
Ja er moet meer gedaan worden 54
Nee er moet niet meer gedaan worden 27
Weet niet/geen antwoord 19
Vindt u dat de Nederlandse troepen teruggetrokken moeten worden vanwege de steeds verslechterende veiligheidssituatie?   
in procenten van Allen
Ja ze moeten terugkomen naar Nederland 40
Nee ze moeten gewoon in Irak blijven 49
Weet niet/geen antwoord 11