Nieuw Rechts
Graag willen we u een aantal stellingen voorleggen en vragen hoezeer u het hiermee eens of oneens bent. 
Stelling: Het Wilhelmus moet elke week op school gezongen worden om de nationale trots bij kinderen te stimuleren.   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 6
Mee eens 18
Mee oneens 42
Helemaal mee oneens 31
Weet niet/geen antwoord 4
Stelling: De landelijke- en gemeentelijke overheden moeten alleen in het Nederlands communiceren met hun burgers. Dus geen meertalige folders.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 39
Mee eens 27
Mee oneens 25
Helemaal mee oneens 8
Weet niet/geen antwoord 1
Stelling: Drugsverslaafden moeten verplicht afkicken onder narcose.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 23
Mee eens 27
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 8
Weet niet/geen antwoord 11
Stelling: Gastarbeiders moeten actief geholpen worden om terug te keren naar hun geboorteland. Als zij gaan krijgen ze een premie.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 19
Mee eens 42
Mee oneens 25
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 7
Stelling: Migranten die al minstens 5 jaar in Nederland wonen maar niet over een Nederlands paspoort beschikken hebben op dit moment stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit recht moet afgeschaft worden.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 38
Mee eens 27
Mee oneens 22
Helemaal mee oneens 9
Weet niet/geen antwoord 4
Kent u de politieke partij Nieuw Rechts?  
in procenten van Allen
Ja 18
Nee 81
Weet niet/geen antwoord 1
Kent u Michiel Smit?     
in procenten van Allen
Ja 24
Nee 75
Weet niet/geen antwoord 1
De 5 stellingen zijn voorlopige kernpunten van de nieuwe politieke beweging Nieuw Rechts. Voormalig gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam Michiel Smit is na een conflict uit deze partij vertrokken. Hij ging verder als Nieuw Rechts. Zoals de SP de meest linkse partij is in vergelijking tot Groen Links en PvdA zo wil Nieuw Rechts wil de meest rechtse variant van de LPF en de VVD zijn. Als er vandaag landelijke verkiezingen gehouden zouden worden hoeveel kans is er dan dat u op Nieuw Rechts zou stemmen?  
in procenten van Allen
Zeker wel 1
Grote kans 3
Vrij grote kans 4
Vrij kleine kans 8
Kleine kans 9
Zeker niet 68
Weet niet/geen antwoord 8
Heeft u ooit gestemd op de Centrum Democraten?   
in procenten van Allen
Ja 5
Nee 94
Weet niet/geen antwoord 1
Heeft u ooit overwogen om op Centrum Democraten te stemmen?  
in procenten van Allen die nooit op CD hebben gestemd
Ja 8
Nee 90
Weet niet/geen antwoord 2