Turkse taal
Op een school in Utrecht met veel allochtone leerlingen heeft men in de brugklas naast Nederlands Engels Frans en Duits een 5e taal verplicht gesteld namelijk Turks. Na de brugklas is Turks een keuzetaal. De schoolinspectie en de minister van Onderwijs stellen dat dit tot de vrijheid van scholen om hun eigen programma in te richten hoort. 
Vindt u het een goede keuze van de school om Turks in de brugklas verplicht te maken?  
in procenten van Allen
Ja 12
Nee 85
Weet niet/geen antwoord 3
Zou uw antwoord hetzelfde zijn geweest als de taal Spaans was geweest in plaats van Turks?   
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 37
Weet niet/geen antwoord 1
Wat heeft uw voorkeur: Turks als verplicht vak bij deze school voor de brugklas Turks als keuzevak bij deze school voor de brugklas of helemaal geen Turks voor een brugklas?  
in procenten van Allen
Verplicht vak 3
Keuzevak 40
Geen Turks 56
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u dat de politiek bij deze school moet ingrijpen of dat de vrijheid van keuzes van scholen in dit geval ook gerespecteerd moet worden?   
in procenten van Allen
Moet ingegrepen worden 60
Vrijheid van keuze respecteren 38
Weet niet/geen antwoord 3