Satire over koningshuis
Afgelopen vrijdag heeft de Minister President aanmerkingen gemaakt over de wijze waarop en de frequentie waarmee over de Koningin satire wordt gemaakt 
Ziet u wel eens de imitatie van de Koningin bij Kopspijkers?   
in procenten van Allen
Ja 79
Nee 20
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u die imitatie dan leuk of ergert u zich daar aan?  
in procenten van Allen die imitaties hebben gezien
Ik vind het leuk 85
Ik erger me er aan 13
Weet niet/geen antwoord 2
Ergert u zich wel eens aan de wijze waarop er satire wordt gemaakt over bekende politici en andere bekende Nederlanders?   
in procenten van Allen
Ja 26
Nee 73
Weet niet/geen antwoord 1
Ergert u zich wel eens aan de wijze waarop er satire wordt gemaakt over de koningin?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 70
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u dat bij de satire en het maken van toneelstukken de Koningin anders behandeld moet worden dan bijvoorbeeld politici?  
in procenten van Allen
Ja ze moet anders behandeld worden 26
Nee ze moet niet anders behandeld worden 72
Weet niet/geen antwoord 2
Bent u het eens met de oproep van Premier Balkenende en Minister Donner tot zelfbeperking inzake het betrekken van de Koningin in satire en toneelstukken?   
in procenten van Allen
Ja 30
Nee 67
Weet niet/geen antwoord 3
Vindt u het verstandig of onverstandig van Premier Balkenende en Minister Donner om dit onderwerp aan de orde te stellen?  
in procenten van Allen
Het is verstandig 30
Het is onverstandig 65
Weet niet/geen antwoord 5
Denkt u dat Koningin Beatrix aan Balkenende gevraagd heeft om dit onderwerp aan de orde te stellen?  
in procenten van Allen
Ja ze heeft hem gevraagd 33
Nee ze heeft hem niet gevraagd 43
Weet niet/geen antwoord 24
Stelling: Of je het eens of oneens bent met wat Premier Balkenende over dit onderwerp zegt hij heeft wel het recht om dit onderwerp aan de orde te stellen.   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 29
Mee eens 37
Mee oneens 19
Helemaal mee oneens 12
Weet niet/geen antwoord 2
Stelling: Omdat de Koningin zichzelf niet kan verdedigen moet men voorzichtig zijn bij het betrekken van de Koningin bij satire en toneelstukken.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 22
Mee eens 20
Mee oneens 34
Helemaal mee oneens 20
Weet niet/geen antwoord 4