Reclame
Het volgende onderwerp. Reclame dient zich op allerlei manieren aan.
Vindt u reclame in principe vervelend?  
in procenten van Allen
Ja 54
Nee 45
Weet niet / geen antwoord 1
Vindt u dat u teveel met reclame wordt geconfronteerd?  
in procenten van Allen
Ja 85
Nee 14
Weet niet / geen antwoord 1
Vindt u dat u teveel met reclame wordt geconfronteerd die niet gaat over de producten en diensten die u zelf gebruikt?  
in procenten van Allen
Ja 80
Nee 15
Weet niet / geen antwoord 5
Vindt u dat u tegenwoordig vaker met de reclame wordt geconfronteerd, die eigenlijk niet voor u bestemd is, dan 5 a 10 jaar geleden?  
in procenten van Allen
Ja 81
Nee 11
Weet niet / geen antwoord 8