Emigreren
Het Centrum voor Werk en Inkomen hield zaterdag een informatiedag over de mogelijkheden voor emigratie naar Scandinavië. Hoewel ook in Scandinavië de werkloosheid langzaam oploopt kunnen Noorwegen Zweden en Finland de werklozen uit de kaartenbakken van het CWI nog goed gebruiken.
Vind u het een goed idee dat de werkloze Nederlanders naar het buitenland emigreren?  
in procenten van Allen
Ja 70
Nee 19
Weet niet/geen antwoord 10
Heeft u het in Nederland nog naar uw zin?  
in procenten van Allen
Ja 72
Nee 23
Weet niet/geen antwoord 5
Bent u zelf van plan om naar het buitenland te emigreren?  
in procenten van Allen
Ja 14
Nee 74
Weet niet/geen antwoord 12
Naar welk land gaat u emigreren?  
in procenten van Allen die gaan emigreren
Naar een land binnen Europa 48
Naar een land buiten Europa 26
Weet niet/geen antwoord 26
Wat is de reden dat u gaat emigreren? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen die gaan emigreren
Kans op een betere baan dan in Nederland 17
Situatie in Nederland is onveilig 24
Nederland is te druk/overbevolkt 60
Het beleid van het kabinet-Balkenende II  33
Weet niet/geen antwoord 17
Wat denkt u dat er in een ander land beter is dan in Nederland? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen die gaan emigreren
Betere kans op een goede baan 20
Het is er veiliger 37
Sociale situatie is er beter  46
Weet niet/geen antwoord 29