Alarmsirenes
De alarmsirenes gaan weer af. Iedere eerste maandag van de maand klokslag twaalf uur. 
Hebt u de sirenes vandaag gehoord?  
in procenten van Allen
Ja 67
Nee 33
Weet niet/geen antwoord 0
Weet u wat u moet doen als u het geluid van de sirenes hoort?  
in procenten van Allen
Ja 95
Nee 5
Weet niet/geen antwoord 0
Vindt u dat u voldoende bent ingelicht over de maatregels die getroffen moeten worden bij het horen van de alarmsirene?  
in procenten van Allen
Ja 83
Nee 16
Weet niet/geen antwoord 1