Versiertrucs
Mannen lijken een blindengeleidehond nodig te hebben willen ze de versiertrucs van vrouwen herkennen. In ieder geval lijken ze bijna blind voor de avances die het vrouwelijke geslacht naar ze maakt. Dit wordt pijnlijk duidelijk in een onderzoek naar het herkennen van vrouwelijke versiertrucs. Slechts 1 6 procent van alle mannen herkende alle pogingen. 
Bent u een vrouw of een man?  
in procenten van Allen
Vrouw 49
Man 51
Weet niet/geen antwoord 0
Vindt u als vrouw dat de mannen over het algemeen slecht zijn in het herkennen van versierpogingen?   
in procenten van Alleen vrouwen
Ja 58
Nee 23
Weet niet/geen antwoord 19
Heeft u het wel eens meegemaakt dat een man uw versiertrucs niet herkende?   
in procenten van Alleen vrouwen
Ja 55
Nee 30
Weet niet/geen antwoord 15
Welke versiertrucs gebruikt u om een man te versieren (meerdere antwoorden mogelijk)?  
in procenten van Alleen vrouwen
Oogcontact 66
Glimlach 54
Aan zijn lippen hangen 15
Gewoon vertellen dat ik hem leuk vind 22
Ik versier mannen nooit 23
Weet niet/geen antwoord 2
Vindt u als man dat de mannen over het algemeen slecht zijn in het herkennen van versierpogingen?   
in procenten van Alleen mannen
Ja 56
Nee 16
Weet niet/geen antwoord 28
Heeft u het in de gaten als u versierd wordt?   
in procenten van Alleen mannen
Ja 42
Nee 42
Weet niet/geen antwoord 16
Hoe weet u dat een vrouw u aan het versieren is (mmerder antwoorden mogelijk)?  
in procenten van Alleen mannen
Ze kijkt vaak naar me (het oogcontact) 55
Ze glimlacht 30
Ze hangt aan mijn lippen  19
Ze vertelt gewoon dat ze me leuk vindt 28
Haar pupillen worden groter 11
Zij doet alsof ik niet besta 4
Weet niet/geen antwoord 24