Basisvorming
Minister Van der Hoeven wil af van de basisvorming in het voortgezet onderwijs, die in 1993 is ingevoerd. Ze noemt het "onzin" om leerlingen van verschillende niveaus een aantal jaren gezamenlijk in een klas te plaatsen.
Vindt u het ook “onzin” dat alle leerlingen een aantal jaren op hetzelfde niveau blijven?  
in procenten van Allen
Ja 70
Nee 25
Weet niet/geen antwoord 5
Minister Van der Hoeven vindt dat het onderwijs de verschillen tussen leerlingen juist moet erkennen. "Pas dan geef je leerlingen een gelijke kans." Bent u het met deze uitspraak eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 39
Mee eens 38
Mee oneens 12
Helemaal mee oneens 2
Weet niet/geen antwoord 8