WAO
Het blijkt dat in de WAO relatief veel allochtonen zitten. Daarom wordt er voorgesteld dat als allochtonen in de WAO dreigen te komen ze een extra keuring moeten krijgen. Dat is een voorstel dat ook al gedaan is ten aanzien van vrouwen die ook relatief vaker in de WAO komen.
Vindt u het juist dat personen die tot groepen behoren die relatief vaak in de WAO zitten zoals vrouwen en allochtonen vaker worden gekeurd dan anderen?  
in procenten van Allen
Ja 57
Nee 39
Weet niet/geen antwoord 4