Bestelbusjes
In de eerste tien maanden van 2003 zijn 76.840 bestuurders van bestelbusjes op de bon gegaan wegens het overschrijden van de maximumsnelheid. De hoge snelheid gecombineerd met een te zware belading en onervaren chauffeurs hebben dit jaar geleid tot 36.618 ongevallen. Daarbij kwamen 113 mensen om het leven en raakten er 4.186 gewond. 
Heeft u zelf wel eens last gehad van het asociale rijgedrag van bestelbusjes?    
in procenten van Allen
Ja 65
Nee 33
Weet niet/geen antwoord 2
Wat voor soort asociaal rijgedrag heeft u meegemaakt (meerdere antwoorden mogelijk)?   
in procenten van Allen die last hebben gehad van asociale rijgedrag 
Te hard rijden 70
Slingeren van de ene naar de andere weghelft 60
Twee busjes van hetzelfde bedrijf blijven naast elkaar rijden 26
Weet niet/geen antwoord 2
Wat zou er moeten gebeuren om het aantal ongelukken met de bestelbusjes terugte dringen (meerdere antwoorden mogelijk)?       
in procenten van Allen
Snelheids- en toerentalbegrenzers in bestelbusjes aanbrengen 65
Aanvullende rijstijltraining aan de chauffeurs van bestelbusjes geven 29
Alleende ervaren bestuurders laten rijden  16
Weet niet/geen antwoord 10
Wie is er volgens u verantwoordelijk voor het te snel rijden van de bestuurders van bestelbusjes?         
in procenten van Allen
Bestuurder zelf 87
Werkgever 12
Weet niet/geen antwoord 1
Stelling: Er zou tijdens de spits een inhaalverbod voor de bestelbusjes moeten komen net zoals bij de vrachtwagens?   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 29
Mee eens 26
Mee oneens 31
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 8
De ANWB overweegt een extra trainingscentrum te openen speciaal voor chauffeurs van de busjes. Vindt u dit een goed idee?  
in procenten van Allen
Ja 74
Nee 16
Weet niet/geen antwoord 9