Onveiligheid in Haarlem
In Haarlem is gebleken dat terwijl de burgers zich steeds onveiliger voelen de cijfers aangeven dat de criminaliteit afneemt. Er zijn verschillende redenen waarom deze tegenstelling bestaat. 
Stelling:“In werkelijkheid neemt de criminaliteit wel toe maar mensen geven het steeds minder aan”.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 29
Mee eens 41
Mee oneens 16
Helemaal mee oneens 7
Weet niet/geen antwoord 7