Huurverhoging
Er wordt gedacht om vanaf 2005 de mogelijkheid te scheppen voor de verhuurders om de huren fors te laten verhogen. Het argument is dat men dan de echte kosten gaat betalen en de mensen met de hoge inkomens die nu in relatief goedkope woningen wonen dan gaan verhuizen. Hierdoor zou de woningmarkt zich natuurlijker gaan ontwikkelen. 
Vindt u het een goed idee om de huren van woningen helemaal vrij te laten?        
in procenten van Allen
Ja 16
Nee 81
Weet niet/geen antwoord 3
Woont u zelf in een huurwoning?  
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 62
Weet niet/geen antwoord 1
Hoeveel huur betaalt u per maand (zonder servicekosten e.d.)?  
in procenten van Allen die een huur woning hebben
Minder dan 250 euro 6
Tussen de 250 en 500 euro 73
Tussen de 500 en 750 euro 14
Tussen de 750 en 1000 euro 2
Meer dan 1000 euro 2
Weet niet/geen antwoord 2
Stel dat de prijs van uw huurwoning in de komende vijf jaar met 50% gaat stijgen en er voldoende koopwoningen op de markt zijn gaat u dan verhuizen naar een koopwoning?  
in procenten van Allen die een huur woning hebben
Ja 28
Nee 57
Weet niet/geen antwoord 15