Getuigen van geweld
Minister Donner van Justitie heeft een nieuwe tip voor mensen die getuige zijn van geweld en niet goed weten wat ze moeten doen: de dader afleiden of afschrikken. Omstanders moeten worden gevraagd daarbij mee te helpen. Minister Donner schrijft dit in antwoord op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het hardhandig aanhouden van een winkeldief in een supermarkt.
Bent u wel eens getuige geweest van geweld op straat?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 63
Weet niet/geen antwoord 1
Wat heeft u gedaan toen u getuige was van geweld op straat (meerdere antwoorden mogelijk)?  
in procenten van Allen die wel eens getuige waren van geweld op straat 
Politie gewaarschuwd 26
 Eerste hulp verleend 8
Aanvaller afgeleid/afgeschrikt 23
 Aanvaller te lijf gegaan 16
Weggelopen 24
Weet niet/geen antwoord 18
Wat vindt u van het idee van Minister Donner om de dader af te leiden of af te schrikken?  
in procenten van Allen
Ik vind het goed 44
Ik vind het niet goed 36
Weet niet/geen antwoord 20
Wat wordt er volgens u bedoeld met afleiden of afschrikken van een mogelijke dader?    
in procenten van Allen
Hard gillen 26
Rare gebaren maken 4
 Met de dader gaan praten 9
Luidop zeggen dat je 112 gaat bellen 19
Omstanders vragen om te helpen 23
Weet niet/geen antwoord 19
Als u zelf getuige was van geweld op straat zou u dan bereid zijn om de dader af te leiden of af te schrikken?  
in procenten van Allen
Ja 55
Nee 21
Weet niet/geen antwoord 24
Volgens minister Donner mag iedereen die getuige is van een winkeldiefstal "enig geweld" gebruiken om de dader aan te houden. Bent u het hiermee eens?  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 40
Mee eens 31
Mee oneens 18
Helemaal mee oneens 6
Weet niet/geen antwoord 4