Maximumsnelheid 
Het volgende onderwerp. Een Kamermeerderheid van CDA VVD en LPF wil variabele snelheden op de snelwegen invoeren. Ze hebben een aantal maatregelen voorgesteld die ingevoerd zouden kunnen worden. 
Welke van de volgende maatregelen zouden volgens u ingevoerd moeten worden? (meerdere antwoorden mogelijk)   
in procenten van Allen
Maximumsnelheid moet op alle snelwegen 100 kilometer per uur worden aangehouden 14
Tijdens de files mag er niet harder dan 80 kilometer per uur gereden worden 35
’s Nachts moet op alle snelwegen de maximumsnelheid van 120 kilometer per uur worden aangehouden 68
Weet niet/geen antwoord 12
Denkt u dat de voorgestelde maatregelen de verkeersveiligheid het milieu of de filebestrijding helpen?  
in procenten van Allen
Verkeersveiligheid 36
Milieu 12
Filebestrijding 23
Weet niet/geen antwoord 29
Heeft u in de afgelopen drie maanden een bekeuring gekregen voor te snel rijden?  
in procenten van Allen
Ja 17
Nee 82
Weet niet/geen antwoord 1