Wintertijd
Zoals elk jaar rond deze tijd schakelen we vanaf zaterdagnacht weer over naar de wintertijd. 
Weet u wat er morgen met de klok moet gebeuren?  
in procenten van Allen
Klok moet één uur vooruit 10
Klok moet één uur achteruit 87
Weet niet/geen antwoord 2
Weet u waarom de zomer- en de wintertijd destijds zijn ingevoerd in Nederland?  
in procenten van Allen
Ja 79
Nee 18
Weet niet/geen antwoord 3
De invoering van de tijdsverandering heeft een economische reden. De zomer- en de wintertijd zijn namelijk destijds ingevoerd als een energiebesparende maatregel. Wist u dat dit de reden is voor de invoering van de zomer- en de wintertijd?  
in procenten van Allen
Ja 70
Nee 29
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u de tijdsverschuiving van dit weekend als gevolg van de wintertijd vervelend?  
in procenten van Allen
Ja ik vind het vervelend 20
Nee ik vind het niet vervelend 79
Weet niet/geen antwoord 1
Ziet u het nut in van het invoeren van de zomer- en de wintertijd?   
in procenten van Allen
Ja het is nuttig 62
Nee het is niet nuttig 29
Weet niet/geen antwoord 9
Stelling: Het verschil tussen de zomer- en de wintertijd moet afgeschaft worden.   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 12
Mee eens 16
Mee oneens 33
Helemaal mee oneens 29
Weet niet/geen antwoord 10
Welke tijd is volgens u de echte tijd?  
in procenten van Allen
Zomertijd 27
Wintertijd 58
Weet niet/geen antwoord 15