Terroristische aanslagen
Het volgende onderwerp. Justitie en de AIVD hebben een zware terroristische aanslag in ons land verijdeld.
Bent u bang voor terroristische aanslagen in Nederland?  
in procenten van Allen
Ja 30
Nee 66
Weet niet / geen antwoord 4
Als er een terroristische aanslag in Nederland plaats zou vinden waar zou u deze aanslag dan verwachten?  
in procenten van Allen
Omgeving Amsterdam 30
Omgeving Rotterdam 25
Omgeving Den Haag 30
Omgeving Utrecht 1
Ergens anders 3
Weet niet / geen antwoord 12
Denkt u dat de regering voldoende maatregelen heeft getroffen om haar burgers tegen een terroristische aanslag te beschermen?  
in procenten van Allen
Ja 21
Nee 48
Weet niet / geen antwoord 31
Denkt u dat Al-Queda de terroristische organisatie van Osama bin Laden achter de verijdelde aanslag zit?  
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 19
Weet niet / geen antwoord 45
Denkt u dat Osama bin Laden nog in leven is en nog steeds terroristische aanslagen beraamt vanuit zijn schuilplaats?  
in procenten van Allen
Ja 86
Nee 4
Weet niet / geen antwoord 9