Toegang coffeeshops
Om het drugstoerisme tegen te gaan wil minister Donner onderzoeken of het mogelijk is dat voortaan uitsluitend nog Nederlandse staatsburgers bij coffeeshops terecht kunnen. Je zou je kunnen voorstellen dat je je moet legitimeren en lid van een coffeeshop wordt. 
Vindt u dit een goed initiatief van minister Donner?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 44
Weet niet/geen antwoord 8
Denkt u dat het initiatief van Donner om alleen Nederlandse staatsburgers toegangte geven tot coffeeshops het drugstoerisme naar Nederland drastisch zal verminderen?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 56
Weet niet/geen antwoord 7
Denkt u dat de coffeeshops mee zullen werken aan het initiatief van Donner en datzij niets meer zullen verkopen aan mensen die geen Nederlands staatsburger zijn?  
in procenten van Allen
Ja 7
Nee 86
Weet niet/geen antwoord 8
Denkt u dat Nederlandse staatsburgers bereid zijn om zich te laten registreren bij een coffeeshop?  
in procenten van Allen
Ja 20
Nee 68
Weet niet/geen antwoord 12
Stelling: De maatregel van minister Donner om alleen Nederlandse staatsburgers toegang te geven tot coffeeshops werkt de drugsverkoop aan buitenlanders door het criminele circuit in de hand.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 29
Mee eens 48
Mee oneens 12
Helemaal mee oneens 1
Weet niet/geen antwoord 10