Mabel Wisse Smit
Het volgende onderwerp. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst onderzoekt momenteel of Mabel Wisse Smit in het verleden een relatie heeft gehad meteen Egyptische wapenhandelaar. Ook bleek dat Mabel Wisse Smit voor haar gesprek met Balkenende op de hoogte was van de informatie uit haar AIVD dossier. 
Denkt u dat er nog meer omstreden feiten over Mabel Wisse Smit in het nieuws zullen komen?   
in procenten van Allen
Ja 84
Nee 4
Weet niet / geen mening 12
Denkt u dat de koningin gevaar loopt met Mabel Wisse Smit als schoondochter?  
in procenten van Allen
Ja 37
Nee 52
Weet niet / geen mening 12
Vindt u dat het koningshuis alleen een symbolische functie in Nederland zou moeten krijgen  of vindt u dat de functie van het koningshuis moet blijven zoals hij is?     
in procenten van Allen
Alleen symbolische functie 44
Functie moet blijven zoals hij is 49
Weet niet / geen mening 8