Voorzitter NOC-NSF 
Het volgende onderwerp. Vanavond wordt de voorzitter gekozen van de NOC/NSF het overkoepelende orgaan van de Nederlandse sportbonden. Kandidaat voorzitters zijn Ruud Vreeman burgemeester van Zaandam en Erica Terpstra. 
Stel dat u zou mogen kiezen op wie zou u dan uw stem uitbrengen?  
in procenten van Allen
 Vreeman 14
 Terpstra 70
Weet niet / geen mening 16
Bent u lid van een sportbond en zo ja van welke?  
in procenten van Allen
 Nee 73
 Voetbalbond 7
 Tennisbond 4
 Zwembond 1
 Schaatsbond 1
 Andere bond 14
Weet niet / geen mening 0
Het kiezen van de voorzitter van het NOC/NSF wordt gedaan door de voorzittersvan de afzonderlijke sportbonden. Zou u willen dat leden van de sportbonden de voorzitter van het NOC/NSF zouden mogen kiezen?  
in procenten van Allen 
Ja 51
Nee 36
Weet niet / geen mening 13