Briefje Prinses Diana
Het volgende onderwerp. Gisteren is ook het boek van de butler van Prinses Diana uitgebracht. In dit boek wordt een briefje openbaar gemaakt dat Prinses Diana kort voor haar dood aan haar butler geschreven heeft. In dit briefje gaf Prinses Diana aan dat zij bang was om via een auto-ongeluk om het leven gebracht te worden. 
Denkt u dat dit briefje echt is of denkt u dat het door de butler gefingeerd is om meer boeken te verkopen?  
in procenten van Allen
 Ja het briefje is echt 25
 Nee het briefje is gefingeerd 37
Weet niet / geen mening 38
Denkt u dat Prinses Diana om het leven is gekomen door een ongeluk of denkt u dat bepaalde mensen/groepen Prinses Diana bewust de dood in hebben gejaagd?  
in procenten van Allen
 Ongeluk 40
 Bepaalde mensen hebben haar bewust de dood in gejaagd 43
Weet niet / geen mening 18