Beschuldiging Bernhard
Gisteren is er een boek verschenen over een dubbelspionne in de tweede wereldoorlog. In dit boek staat onder andere dat deze dubbelspionne van een hoge Duitse officier had vernomen dat Prins Bernhard in 1942 een brief geschreven hadaan Hitler waarin hij Hitler voorstelde om Prins Bernhard stadhouder van Nederland te maken. De schrijver van het boek is een gerenommeerd Tweede Wereldoorlog onderzoeker. De brief zou zich wel ergens bevinden maar de schrijver had de brief (nog) niet kunnen vinden. 
Vindt u dat een schrijver op basis van deze informatie dergelijke beschuldigingen over Prins Bernhard in zijn boek mag uiten?  
in procenten van Allen 
Ja 19
Nee 71
Weet niet / geen mening 10
Denkt u dat Prins Bernhard in 1942 een dergelijke brief aan Hitler heeft geschreven?  
in procenten van Allen 
Ja 17
Nee 39
Weet niet / geen mening 43
Prins Bernhard heeft gisteravond via de Rijksvoorlichtingsdienst direct laten weten dat hij een dergelijke brief nooit geschreven heeft en dat hij het erg vervelend en beschadigend vindt dat deze brief telkens weer in publicaties opduikt. Vindt u het verstandig van Prins Bernhard om direct via de RvD te reageren of vindt u dat hij beter niet kan reageren op dergelijke beschuldigingen?  
in procenten van Allen
Wel reageren 72
Niet reageren 18
Weet niet / geen mening 10
Stel dat Prins Bernhard in 1942 deze brief inderdaad aan Hitler geschreven heeft vindt u dat dan na 61 jaar nog relevant?  
in procenten van Allen 
Ja 50
Nee 43
Weet niet / geen mening 6
Stelling: Prins Bernhard heeft in het verleden bewezen een goede Nederlander te zijn.  
  Allen
 Helemaal mee eens 27
 Mee eens 41
 Mee oneens 11
 Helemaal mee oneens 4
Weet niet / geen mening 18