Schiphol
Het volgende onderwerp.
Woont u in de omgeving van Schiphol of in de buurt van een aanvliegroute van Schiphol?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 71
Weet niet / geen mening 0
Hoort u wel eens vliegtuigen die rondom Schiphol stijgen of dalen?
 
in procenten van Allen die in de buurt van Schiphol wonen
Ja 94
Nee 6
Weet niet / geen mening 0
Heeft u  overlast van vliegtuigen die rondom Schiphol stijgen of dalen?  
in procenten van Allen die in de buurt van Schiphol wonen
Ja 29
Nee 71
Weet niet / geen mening 0
Vindt u dat het geluid van vliegtuigen ten opzichte van 10 jaar geleden is toegenomen afgenomen of hetzelfde gebleven?      
in procenten van Allen die in de buurt van Schiphol wonen
Toegenomen 54
Afgenomen 11
Hetzelfde gebleven 25
Weet niet / geen mening 10
Neelie Kroes de voorzitster van het Nationaal Overleg voor de Luchtvaart steltdat de overheid zich teveel heeft laten leiden door de emoties van omwonenden rondom Schiphol en hierdoor valse verwachtingen heeft gewekt met betrekking tot de vermindering van geluidsoverlast. Zij stelt dat er minder aandacht aan de emoties van mensen besteed moet worden en meer naar de feiten en cijfers gekeken moet worden. Vindt u dat de overheid minder aandacht moet besteden aan de emoties van omwonenden van Schiphol bij het bepalen van haar beleid?  
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 42
Weet niet / geen mening 9
Vindt u Schiphol een belangrijke motor voor de Nederlandse economie?    
in procenten van Allen 
Ja 88
Nee 9
Weet niet / geen mening 4
Vindt u dat Schiphol onbeperkt verder zou mogen groeien bij toenemende vraag vanuit passagiers en vracht vervoerders of vindt u dat die groei beperkt zou moeten worden?    
in procenten van Allen 
Onbeprekt verder groeien 47
Groei moet beperkt worden  50
Weet niet / geen mening 4
Schiphol heeft nu 5 banen. Vindt u dat er in de toekomst nog een 6e baan bij zou mogen komen of vindt u dat 5 banen het maximum is?  
in procenten van Allen 
Er mag nog wel een 6e baan bijkomen 63
Er mag geen 6e baan bijkomen 25
Weet niet / geen mening 12
Bent u een voorstander van een referendum over de mogelijke verdere uitbreiding van Schiphol ?   
in procenten van Allen 
Ja 48
Nee 45
Weet niet / geen mening 7
 Denkt u dat het Nationale Luchtvaart Overleg een orgaan is waar alle betrokkenen rondom de luchtvaart inclusief de bewoners in vertegenwoordigd zijn of denkt u dat het een organisatie is waar alleen degenen in zitten die een economisch belang hebben bij de luchtvaart?  
in procenten van Allen 
Alle betrokkenen 27
Alleen degenen die een economisch belang hebben bij de luchtvaart  43
Weet niet / geen mening 30