Criminele Marokkaanse jongeren
Het volgende onderwerp. Er doen zich de laatste tijd met name in Amsterdam steeds meer incidenten voor waarbij Marokkaanse jongeren betrokken zijn. In reactie hierop onderzoekt minister Verdonk of de regering de schade die groepen criminele Marokkaanse jongeren aanrichten op hun ouders kan verhalen. 
Denkt u dat minister Verdonk de criminele Marokkaanse jongeren daadwerkelijk gaat aanpakken of denkt u dat het alleen bij woorden blijft  
in procenten van Allen
Ja minister Verdonk gaat de criminele Marokkanen aanpakken 25
Nee het blijft alleen bij woorden 68
Weet niet / geen mening 7
De regering heeft een aantal alternatieven bedacht om de criminele Marokkaanse jongeren aan te pakken. Wat is volgens u het beste alternatief om de criminele Marokkaanse jongeren aan te pakken? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
De schade die Marokkaanse jongeren aanrichten verhalen op hun ouders 65
De criminele jongeren in hun eigen wijk berechten 23
De criminele jongeren in een strafkamp plaatsen 43
De criminele jongeren taakstraffen geven die aan de Marokkaanse gemeenschap gerelateerd zijn 35
De criminele jongeren confronteren met hun slachtoffers 32
De criminele jongeren sneller berechten 60
Weet niet / geen mening 1