Loeki
Met de internetsite www.redloeki.tk willen de radiomakers Jordy en Martijn van het Amsterdamse station Salto de reclameleeuw Loeki weer op de buis krijgen. Loeki is door de Ster tijdelijk verbannen. 
Kent u Loeki de reclameleeuw?  
in procenten van Allen
Ja 99
Nee 0
Weet niet / geen mening 0
Vindt u het jammer dat Loeki niet meer op de tv te zien is?  
in procenten van Allen die Loeki kennen
Ja 66
Nee 29
Weet niet / geen mening 6
Gaat u via de internetsite www.redloeki.tk uw stem uitbrengen om loekie weer op de buis te krijgen?  
in procenten van Allen die Loeki kennen
Ja 39
Nee 52
Weet niet / geen mening 10
Wat vond u van Loeki? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen die Loeki kennen
Grappig 58
Irritant 9
Lief 15
Gek 9
Leuke onderbreking van de reclame 52
Verspilling van reclametijd   6
Weet niet / geen mening 6
Stelling: Loeki maakte de reclame nog enigszins dragelijk.    
  Allen die Loeki kennen
Helemaal mee eens 25
Mee eens 38
Mee oneens 20
Helemaal mee oneens   8
Weet niet / geen mening 8