JSF
Het volgende onderwerp. In juni 2002 heeft de regering besloten om ruim 900 miljoen euro te investeren in het mee helpen ontwikkelen van het gevechtsvliegtuig de JSF. In ruil daarvoor zouden Nederlandse bedrijven grote opdrachten krijgen voor de ontwikkeling van dit gevechtsvliegtuig. Ook zou Nederland als zij in de toekomst JSF vliegtuigen zou gaan aanschaffen een korting krijgen. 
Was u destijds voor of tegen het besluit om ruim 900 miljoen euro in het JSF-project te investeren?   
in procenten van Allen
Voor 23
Tegen 66
Weet niet / geen mening 11
Er gaan steeds meer stemmen op dat de omvang van de tegenorders kleiner is dan destijds werd aangenomen. Het is mogelijk om tussentijds met de bewuste investering te stoppen zodat slechts een deel van het geld geïnvesteerd wordt en de rest niet uitgegeven hoeft te worden. Bent u voor of tegen het stoppen van deze investering?  
in procenten van Allen
Voor 66
Tegen 23
Weet niet / geen mening 12
Nederland heeft de principe beslissing genomen om over 10 jaar te beginnen met het aanschaffen van nieuwe gevechtsvliegtuigen omdat de oude gevechtsvliegtuigen dan op zijn. Er zullen dan ongeveer 85 gevechtsvliegtuigen worden aangeschaft. Vindt u dat over 10 jaar nieuwe gevechtsvliegtuigen moeten worden aangeschaft of vindt u dat de oude gevechtsvliegtuigen die dan zo’n 30 jaar oud zijn gereviseerd en nog 10 a 20 jaar gebruikt moeten worden?  
in procenten van Allen
Nieuwe vliegtuigen aanschaffen  46
Oude vliegtuigen reviseren   36
Weet niet / geen mening 18