Europese Grondwet
Het volgende onderwerp. Er wordt door de regeringsleiders gesproken over de nieuwe Europese Grondwet. In de grondwet staat onder andere dat er een Europese president gaat komen. Deze president zou worden benoemd door de deelnemende regeringen. 
Bent u voor of tegen een Europese president die op deze manier wordt benoemd?    
in procenten van Allen
Voor 27
Tegen 63
Weet niet / geen mening 11
Bent u voor of tegen het instellen van een Europese president als hij door de bevolking van de deelnemende landen gekozen zou worden?  
in procenten van Allen 
Voor 43
Tegen 48
Weet niet / geen mening 9
Een ander discussiepunt met betrekking tot de Europese Grondwet is de vraag of alle 25 leden het recht zouden moeten hebben op een commissaris in de Europese Commissie. Het voorstel is dat de grote landen in ieder geval een eigen commissaris krijgen en de kleinere landen om de paar jaar zodat de Europese Commissie niet te groot zal worden. Bent u voor of tegen de manier waarop het aantal leden van de Europese Commissie beperkt wordt?  
in procenten van Allen 
Voor 21
Tegen 67
Weet niet / geen mening 12
Vindt u dat de Europese Commissarissen door de eigen regering benoemd moeten worden of vindt u dat zij gekozen moeten worden door de bevolking?    
in procenten van Allen 
Benoemen door de regering 38
Kiezen door de bevolking 55
Weet niet / geen mening 7