Ontucht ambtenaar
De topambtenaar van justitie tegen wie dinsdag aangifte is gedaan wegens ontucht heeft de Gay Krant en Panorama woensdag officieel aansprakelijk gesteld voor de schade die hij lijdt door hun beschuldigingen. 
Denkt u dat de topambtenaar van het ministerie van Justitie betrokken is geweest bij ontucht met een minderjarige?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 7
Weet niet / geen mening 51
Zou u geshockeerd zijn als een topambtenaar van het ministerie van Justitie ontucht heeft gepleegd met een minderjarige?  
in procenten van Allen
Ja 81
Nee 17
Weet niet / geen mening 1
Tast dit incident uw vertrouwen in het ministerie van Justitie aan?  
in procenten van Allen
Ja 47
Nee 49
Weet niet / geen mening 4
Vindt u dat de topambtenaar direct ontslagen moet worden als blijkt dat hij ontucht heeft gepleegd met minderjarigen?    
in procenten van Allen
Ja 93
Nee 5
Weet niet / geen mening 2
Vindt u het een kwalijke zaak dat minister Donner geen actie onderneemt op de aanklacht tegen de ambtenaar die onder zijn verantwoordelijkheid valt?  
in procenten van Allen
Ja 69
Nee 19
Weet niet / geen mening 12
Volgens minister Donner is er niets waar van de aanklacht die tegen de topambtenaar van justitie is ingediend. Zou u het minister Donner kwalijk nemen als blijkt dat de topambtenaar wel degelijk ontucht heeft gepleegd met een minderjarige jongen?  
in procenten van Allen
Ja 85
Nee 12
Weet niet / geen mening 3
De aanklacht tegen de topambtenaar is sinds kort ingediend. Minister Donner gaat er al bij voorbaat van uit dat er niets van deze aanklacht waar is. Vindtu de reactie van minister Donner gepast?    
in procenten van Allen
Ja 11
Nee 82
Weet niet / geen mening 7
In het  Anne Frankplantsoen in Eindhoven zouden mannen seks hebben met minderjarige jongens. Vindt u dat de prostitutie in het Anne Frankplantsoen verboden moet worden?  
in procenten van Allen
Ja 76
Nee 16
Weet niet / geen mening 8
Vindt u dat een ambtenaar van het ministerie van justitie mannelijke prostituees mag bezoeken afgezien van het feit dat de prostituees minderjarig zijn?   
in procenten van Allen
Ja 64
Nee 29
Weet niet / geen mening 6
Stelling: Ik walg van het idee dat een topambtenaar van justitie ontucht zou hebben gepleegd met een minderjarige jongen.  
in procenten van Allen
Helemaal mee eens 56
Mee eens 31
Mee oneens 6
Helemaal mee oneens 2
Weet niet / geen mening 5