Kliklijn
 Het volgende onderwerp. De telefoonlijn waarop mensen anoniem tips over criminaliteit kunnen doorgeven wordt landelijk ingevoerd.
Vindt u dit een goed initiatief?    
in procenten van Allen
Ja 85
Nee 10
Weet niet / geen mening 5
Zou u gebruik maken van de kliklijn als u iets wist over criminele activiteiten?  
in procenten van Allen
Ja 71
Nee 16
Weet niet / geen mening 13