Centraal Akkoord
Gisteren is er overeenstemming bereikt tussen kabinet werkgevers en vakbonden over een centraal akkoord. De lonen zullen twee jaar op de nullijn blijven en de regering past een aantal van haar voorgenomen maatregelen aan. 
Bent u een voor- of tegenstander van dit centraal akkoord?  
in procenten van Allen
Voorstander  53
Tegenstander 33
Weet niet / geen mening 14
Aan wie is het centraal akkoord volgens u vooral te danken?   
in procenten van Allen
Kabinet 36
Werkgevers 13
Werknemers 29
Weet niet / geen mening 23
Wie vindt u de winnaar bij dit centraal akkoord?  
in procenten van Allen
Kabinet 42
Werkgevers 10
Werknemers 6
Geen winnaar 34
Weet niet / geen mening 9
Denkt u dat dit centraal akkoord een positieve uitwerking op de economie van Nederland zal hebben of niet?    
in procenten van Allen
Wel positieve werking 46
Geen positieve werking  35
Weet niet / geen mening 19
Is door dit akkoord uw waardering voor de vakbonden in Nederland gestegen of gedaald?    
in procenten van Allen
Gestegen 15
Hetzelfde gebleven 55
Gedaald  24
Weet niet / geen mening 5