Bezuinigingen
Het kabinet gaat 17 miljard euro bezuinigen om zo de economie te steunen. Daardoor zullen we een begrotingstekort van 2.4% krijgen terwijl 3% de bovengrens is volgens de regels van de EU. 
Bent u het eens met deze omvang van de bezuinigingen?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 63
Weet niet / geen mening 3
De PvdA heeft een tegenbegroting gemaakt waarin de bezuinigingen 4 miljard euro lager liggen dan het kabinet voorstelt. Daardoor wordt de werkgelegenheid bevordert. Vanuit het kabinet wordt echter gezegd dat door deze aanpak een wissel op de toekomst wordt genomen. Bent u het eens met de aanpak van de tegenbegroting?   
in procenten van Allen
Ja 47
Nee 38
Weet niet / geen mening 15
Bent u ervoor dat in het kader van de verbeteringen van de Nederlandse economiein 2004 en 2005 iedereen qua salaris op de nullijn blijft?  
in procenten van Allen
Ja 49
Nee 45
Weet niet / geen mening 6
Stel dat de overheid aangeeft dat alle overheidstarieven ook op de nullijn blijven bent u er dan voor dat in 2004 en 2005 iedereen qua salaris op de nullijn blijft?    
in procenten van Allen
Ja 70
Nee 25
Weet niet / geen mening 5
De vakbonden zeggen dat zij alleen bereid zijn om in te stemmen met een nullijn als een serie maatregelen van de overheid die nadelig zijn voor werknemers op het terrein van arbeidsongeschiktheid vut ziektekostenverzekering en dergelijke worden ingetrokken. Vindt u dat de overheid deze maatregelen moet intrekken?    
in procenten van Allen
Ja 66
Nee 25
Weet niet / geen mening 9
Hoopt u dat er vandaag een centraal akkoord zal worden gesloten?  
in procenten van Allen 
Ja 70
Nee 12
Weet niet / geen mening 18
Als er geen centraal akkoord zal worden gesloten wie denkt u dan dat de belangrijkste schuldige hiervan is?   
in procenten van Allen
Kabinet 47
Vakbond 24
Werkgevers 2
Alle partijen  21
Weet niet / geen mening 5