Marokkaanse jongeren
Het volgende onderwerp. Maandagavond 6 oktober werd Anja Joos doodgeschopt door onder andere een groep Marokkaanse jongeren. Aanstaande woensdag wordt ereen stille tocht gehouden tegen zinloos geweld. 
Heeft u de indruk dat Marokkaanse jongeren steeds agressiever worden?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 13
Weet niet / geen mening 10
Heeft u de indruk dat Marokkaanse jongeren zich steeds vaker gewelddadig gedragen?   
in procenten van Allen
Ja 80
Nee 11
Weet niet / geen mening 9
Hoe groot is volgens u de kans dat een groep Marokkaanse jongeren weer iemand doodschopt?  
in procenten van Allen
Heel groot 40
Groot 35
Klein 10
Heel klein 2
Weet niet / geen mening 13
Bent u wel eens bang als u een groep Marokkaanse jongeren tegenkomt op straat?   
in procenten van Allen
Ja altijd 16
Ja soms 41
Nee nooit 29
Ik kom nooit een groep Marokkaanse jongeren tegen  12
Weet niet / geen mening 2
Wat is volgens u de oorzaak van asociaal gedrag van Marokkaanse jongeren?  (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Zij hebben moeite om aan de Nederlandse cultuur te wennen 45
De kwaliteit van de opvoeding door Marokkaanse ouders laat te wensen over 67
Zij groeien op in slechte buurten 36
De islam is veel te streng daardoor gaan zij rebelleren 26
De agressiviteit zit gewoon in hun genen 23
Anders  12
Weet niet / geen mening 3
Hoe vindt u dat de Marokkaanse jongeren die stelselmatig voor overlast zorgenhet beste kunnen worden aangepakt? (meerdere antwoorden mogelijk)   
in procenten van Allen
Met ze praten 21
De Marokkaanse gemeenschap inschakelen 44
Naar een opvoedingskamp sturen 39
Langere gevangenisstraffen geven 28
Terugsturen naar Marokko 62
Anders  5
Weet niet / geen mening 2
Ik denk datde problemen met de Marokkaanse jeugd:   
in procenten van Allen
Vanzelf overgaan 3
Binnen een paar jaar zijn opgelost  4
Over 10 jaar of langer pas zijn opgelost 34
Altijd zullen blijven 54
Weet niet / geen mening 4