Mabel Wisse Smit
Er zijn mensen die voorstellen dat als Beatrix te zijner tijd aftreedt de monarchie in Nederland moet worden afgeschaft. Wat vindt u?  
in procenten van Allen
Monarchie dan afschaffen 25
Monarchie dan niet afschaffen  67
Weet niet / geen mening 7
We gaan ervan uit dat Nederland een monarchie blijft. De koningin is nu bijna 67 jaar. Wanneer vindt u dat Beatrix de troon moet overdoen aan Willem-Alexander?   
in procenten van Allen
Zo snel mogelijk 19
Als ze 70 wordt 43
Als ze 75 wordt  19
Als ze 80 wordt  2
Pas bij haar dood  5
Weet niet / geen mening 12
De regering heeft vrijdag besloten de goedkeuringswet over het huwelijk tussen Mabel Wisse Smit en Prins Johan Friso niet in te dienen. Vindt u dit een juiste beslissing van de regering?  
in procenten van Allen
Ja 84
Nee 11
Weet niet / geen mening 6
Vindt u dat de commotie van de afgelopen weken het Koningshuis schade heeft berokkend?    
in procenten van Allen
Ja 62
Nee 35
Weet niet / geen mening 4
Wie neemt u het meeste kwalijk dat het Koningshuis in opspraak is geraakt?  
in procenten van Allen
De Koningin 2
Johan Friso 13
Mabel Wisse Smit 58
De Rijksvoorlichtingsdienst 7
De regering 5
Peter R. de Vries 8
De Telegraaf 1
Weet niet / geen mening 5
Denkt u dat er sprake is geweest van een liefdesrelatie tussen Mabel Wisse Smit en Klaas Bruinsma?  
in procenten van Allen 
Ja 62
Nee 15
Weet niet / geen mening 23
Denkt u dat Mabel Wisse Smit gelogen heeft over haar verleden met Klaas Bruinsma?   
in procenten van Allen
Ja 84
Nee 7
Weet niet / geen mening 9
Over Mabel Wisse Smit wordt wisselend gedacht. Welke omschrijving past het beste bij uw gedachte?  
in procenten van Allen
verzwijgen en daardoor in de problemen is gekomen maar een aanwinst voor de Koninklijke familie 38
Een vrouw die van jongs af aan met haar ambities en carrière bezig is geweest en nu tegen de lamp is gelopen  50
Weet niet / geen mening 11
Vindt u dat Johan Friso wel of niet met Mabel Wisse Smit moet trouwen?  
in procenten van Allen
Wel 58
Niet 18
Weet niet / geen mening 23
Vindt u dat als het paar gaat trouwen Johan Friso en Mabel wel op Koninginnedagin het gevolg van de Koningin mogen zijn?   
in procenten van Allen
Ja 64
Nee 28
Weet niet / geen mening 8
Vindt u dat het paar namens de Koningin andere officiële plechtigheden mag bijwonen?   
in procenten van Allen
Ja 35
Nee 55
Weet niet / geen mening 9