Roddelbladen
Tot slot nog een vraag over de roddelbladen. 
Stelling: Er zit altijd een kern van waarheid in de roddelbladen.   
in procenten van Allen
Helemaal mee eens  3
Mee eens 27
Mee oneens 42
Helemaal mee oneens 17
Weet niet / geen mening 11