Mabel Wisse Smit
Er komen steeds meer getuigenverklaringen omtrent de vermeende liefdesrelatie tussen Mabel Wisse Smit en Klaas Bruinsma bij. Zo beweren zowel voormalig lijfwacht van Bruinsma Geurt Roos als schipper Jochem Visser dat er nooiteen liefdesrelatie tussen Mabel en Bruinsma is geweest. Terwijl volgens voormalig lijfwacht Charlie da Silva Bruinsma en Mabel Wisse Smit een liefdesrelatie hebben gehad die tot de dood van Bruinsma geduurd heeft. 
Denkt u dat er sprake is geweest van een liefdesrelatie tussen Mabel Wisse Smiten Klaas Bruinsma?   
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 38
Weet niet / geen mening 28
Vindt u dat Mabel Wisse Smit in het geval er iets ernstigs gebeurt met Prins Willem Alexander en zijn gezin koningin van Nederland mag worden?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 48
Weet niet / geen mening 17
Denkt u dat Mabel Wisse Smit gelogen heeft over haar verleden met Klaas Bruinsma?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 28
Weet niet / geen mening 22
Stel dat de koningin op het standpunt blijft staan dat de politiek haar goedkeuring moet geven aan het huwelijk tussen Johan Friso en Mabel Wisse Smit en het gezin van Johan Friso dus ook het recht op troonopvolging blijft behouden. Vindt u dan dat de Kamer hiermee moet instemmen of vindt u dat zij moet tegenstemmen?   
in procenten van Allen
Kamer moet instemmen 41
Kamer moet tegenstemmen  44
Weet niet / geen mening 15