Geweld winkelpersoneel
Een dievegge zou bier en hondenvoer hebben gestolen bij de Dirk van den Broek. Winkelpersoneel kwam haar achterna en deelde klappen uit. De vrouw overleed aan de gevolgen van het geweld. 
Neemt u Dirk van den Broek de dood van de dievegge kwalijk?.   
in procenten van Allen
Ja 41
Nee 52
Weet niet / geen mening 7
Vindt u dat winkelpersoneel in geen enkel geval geweld mag gebruiken tegen winkeldieven?   
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 62
Weet niet / geen mening 4
In het verleden heeft prins Bernard de borgtocht betaald van winkelpersoneel datmet geweld een dief had aangehouden. Denkt u dat dit gebaar van prins Bernard geweld van winkelpersoneel tegen dieven aanmoedigt?  
in procenten van Allen
Ja 48
Nee 46
Weet niet / geen mening 6
Vindt u dat prins Bernard moet reageren op dit incident en zijn mening over winkelpersoneel dat geweld pleegt tegen winkeldieven moet bijstellen?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 50
Weet niet / geen mening 5
Wat vindt u nu van de actie van prins Bernard om de borgtocht te betalen voor winkelpersoneel dat met geweld een dief had aangehouden?  
in procenten van Allen  
Prins Bernard had de borgtocht niet moeten betalen 39
Ik sta achter het besluit van prins Bernard om de borgtocht te betalen  51
Weet niet / geen mening 10
Welke van onderstaande maatregelen vindt u een goede oplossing voor winkeldiefstal? (meerdere antwoorden mogelijk)  
in procenten van Allen
Winkeldieven die veel diefstallen hebben gepleegd een landelijk winkelverbod geven 35
Geweld gebruiken tegen winkeldieven 9
Winkeldieven een zware gevangenisstraf geven 42
Winkeldieven een taakstraf geven  56
Winkeldieven een waarschuwing geven 5
Anders 19
Weet niet / geen mening 0
Vindt u dat winkelpersoneel verplicht een cursus zou moeten krijgen over hoe om te gaan met winkeldieven?  
in procenten van Allen
Ja 85
Nee 12
Weet niet / geen mening 3